Реклама
Wymiana Szybki W Telefonie IPhone Xiaomi Huawei - Krak_w
  • Дата: Вчера, 13:07
Szyby s_ wymieniane przy zastosowaniu technologii OCA, co pozwala przywr_ci_ oryginalny wygl_d wy_wietlacza. Szyby s_ wymieniane przy zastosowaniu technologii Oca Loca, co pozwala przywr_ci_ oryginalny wygl_d wy_wietlacza. Wy_wietlacz musi by_ oryginalny. Dzi_ki stosowanej przez nas profesjonalnej technologii, smartfon zachowuje oryginalnie dzia_aj_cy wy_wietlacz LCD o fabrycznej jako_ci. Warunkiem przyst_pienia do naprawy wymiany szyby jest dzia_aj_cy ekran dotykowy na ca_ej powierzchni oraz wy_wietlacz. Profesjonalne maszyny i komory ci_nieniowe, kt_re posiadamy w naszej firmie, pozwalaj_ nam na wykorzystanie najlepszych obecnie technologii wymiany szybek w Polsce. Nasze bogate do_wiadczenie i profesjonalne maszyny, kt_re pomagaj_ nam na co dzie_ w pracy, pozwalaj_ na perfekcyjne naprawianie usterek. Dzia_aj_c w Krakowie od 2004 roku, zdobyli_my przez ten czas niezb_dne do_wiadczenie oraz specjalistyczny sprz_t wysokiej klasy, pozwalaj_ce nam na zaoferowanie naszym klientom takich us_ug, jak wymiana szybki iPhone lub serwis Huawei i Xiaomi, na autoryzowanym poziomie. Dzi_ki temu mo_emy zaoferowa_ naszym klientom prawid_owo i wyj_tkowo d_ugo dzia_aj_ce wy_wietlacze, kt_re nie r__ni_ si_ wygl_dem od oryginalnych szybek. Pogwarancyjny serwis, do kt_rego Pa_stwa zapraszamy, wyposa_ony jest w nowe rozwi_zania technologiczne, dzi_ki czemu mo_emy przeprowadza_ nawet najbardziej skomplikowane naprawy Pa_stwa telefon_w. Je_li nie chcesz przyje_d_a_ bezpo_rednio do naszego punktu, mo_esz skorzysta_ z opcji "DOOR TO DOOR", kt_ra polega na odebraniu od Ciebie zepsutego sprz_tu dzi_ki kurierowi i dostarczenie go do naszego punktu bez wychodzenia z domu!
Просмотров: 16  |  Комментариев: (0)
Заказать Наградные Ленты В СПб В Доме Быта «5 Минут» Быстро И Дешево!
  • Дата: 17-04-2021, 21:17
  • Теги:
На нашем сайте больше про Заправка картриджа OKI 43459345 Yellow, также информацию про Заправка картриджа Sharp AL-110DC и про Гравировка на ложках.
Просмотров: 20  |  Комментариев: (0)
Things You Should Know About Judi Slot Machines
  • Дата: 11-04-2021, 23:02
Numerous all those don’t care for other individuals gazing at them if they are playing judi slots. This way, judi online membership enable individuals to try out judi slots in the solace of these houses without stressing over something.

Here is my web blog; Situs Slot Online Terpercaya
Просмотров: 38  |  Комментариев: (0)
Banner Maker Software To Create Net Banner Designs For Home Windows & Mac
  • Дата: 9-04-2021, 11:03
All the pictures are available for both personal and commercial use, so get started using any photo from the inventory photograph library inside your banner.
Просмотров: 20  |  Комментариев: (0)
Спорт, Спорт Новости, Спортивные Новости, Sport, Sporting, Sport Sport, Новости Спорта
  • Дата: 9-04-2021, 09:11
Спортивная амуниция это специальные предметы, предназначенные для занятий спортом [url=https://dubai-emiraty.ru]sport sport[/url] .
Просмотров: 17  |  Комментариев: (0)
Обломки 15 Серия ›Обломки 15 Серия‹
  • Дата: 8-04-2021, 09:04
‘Обломки 15 серия _ LIVE
„Обломки 15 серия" ~ LIVE
_ Обломки 15 серия _ ~ тв
‹Обломки 15 серия› _ сезон
»Обломки 15 серия» # site
"Обломки 15.
Просмотров: 22  |  Комментариев: (0)
Ice Dancers Virtue And Moir Will Miss Babcock At Olympics
  • Дата: 6-04-2021, 15:03
Your earlier booking have two benefits first
of all you have no tension for booking and you safe your time in the busiest
day of your events, secondly you never exhausted with arguing the rates and
never puzzle to choice the limo organization.
Просмотров: 22  |  Комментариев: (0)
Мульчирование Прозрачной Пленкой
  • Дата: 28-03-2021, 23:38
Сейчас я бы хотел оповестить малость про пленка мульчирующая для клубники.
Просмотров: 32  |  Комментариев: (0)
Славянский Крест Оберег
  • Дата: 23-03-2021, 14:01
Сегодня я бы хотел оповестить немного про [url=https://www.veles.
Просмотров: 27  |  Комментариев: (0)